Jeugdsport promoten binnen de gemeente Lingewaard

Sol in het Nieuws

ftrap Stichting Sport & Ondernemen Lingewaard Op maandagavond 22 maart j.l. werd de aftrap gegeven van de Stichting Sport & Ondernemen Lingewaard.(SOL) In zalencentrum De Buitenpoort in Huissen hadden tientallen ondernemers gehoor gegeven aan de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. 

Zij werden op charmante wijze ontvangen door de gastvrouwen van SOL. Na het kopje koffie,waarbij de eerste contacten tussen de diverse ondernemers al gelegd werden,was het aan de voorzitter van de Stichting Sport & Ondernemen Lingewaard ,Paul Zaat, om de Stichting aan de talrijk toegestroomde ondernemers voor te stellen. In zijn presentatie ging hij in op de doelstelling van SOL nl. de jeugdsport, zowel individueel als in teamverband binnen de gemeente Lingewaard op een hoger niveau te brengen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen valide en invalide sportbeoefening. Ambitie om het hoogste te bereiken moet de leidraad zijn. 

Paul Zaat:”Wij vinden dat ondernemers een maatschappelijke positie moeten innemen binnen onze gemeentegrenzen. Wij zien sport als een belangrijke basis voor fysiek en geestelijk welzijn voor de jeugd en vinden dat het bedrijfsleven daar ook een bijdrage aan kan leveren. Daarnaast moet SOL ook een plek worden waar ondernemen, sport en gezelligheid middels het organiseren van meetings bij elkaar wordt gebracht.” Aan het slot van zijn betoog klok uit de zaal een hartverwarmend applaus ter onderschrijving van de doelstelling van SOL. 

Hierna werd een toast uitgebracht op het welslagen van de Stichting. Vervolgens was het de beurt aan Kenny van Hummel om iets te vertellen over de raakvlakken tussen sport en ondernemen. De uit Huissen afkomstige renner begon echter met zijn waardering en warme sympathie en ondersteuning uit te spreken voor het geweldige initiatief van de Stichting Sport & Ondernemen Lingewaard waarbij hij duidelijk de link legde naar zijn eigen ambitie als klein jongetje om beroepsrenner te worden. 

Na afloop was er nog een samenzijn waar de aanwezige ondernemers op informele wijze konden napraten. De mogelijkheid werd ook geboden om middels een inschrijfformulier al direct deelnemer van de ambitieuze Stichting te worden. Diverse ondernemers maakten van deze gelegenheid gebruik en gaven zo de Stichting Sport & Ondernemen Lingewaard een eerste financiële aanzet om van start te kunnen gaan. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.sportenondernemenlingewaard.nl Ondernemers vinden hier ook een inschrijfformulier om deelnemer te worden.

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en koopavonden